0906 58 58 28 Mr. Toàn

Dịch vụ quản lý nguồn nhân lực

Sự thành bại của một công ty phụ thuộc nhiều vào việc tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực vốn có. Trong đó nguồn lực con người là yếu tố khó kiểm soát nhất nhưng một khi đã được giải quyết thì doanh nghiệp gần như đã bớt được phần nhiều những vấn đề gặp phải.

Hưng Đại Long tự hào là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp không chỉ trong việc cung ứng nguồn nhân lực mà còn là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý nguồn nhân lực hàng đầu cho doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nguồn nhân lực là đảm bảo sắp xếp đúng người với kỹ năng và trình độ phù hợp, vào đúng công việc và đúng thời điểm thích hợp để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp.

Đề ra những phương pháp để đối xử một cách nhất quán với nhân viên. Khi đó, các nhân viên được đối xử công bằng và hiểu được giá trị của họ đối với công ty. Đây là yêu cầu cơ bản để tạo ra một một môi trường làm việc tốt. Điều này giúp giảm bới tình trạng bỏ việc và ngăn chặn những phí tổn do bỏ việc gây ra.

Dịch vụ quản lý nguồn nhân lực của Hưng Đại Long được chú trọng vào những mũi nhọn sau:

  • Những biện pháp giúp nhân viên được đầu tư thỏa đáng để phát triển năng lực riêng nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, đồng thời tăng năng suất lao động, góp phần vào hiệu quả cao hơn của tổ chức.
  • Các chính sách, hoạt động, quy định linh hoạt giúp nhân viên thỏa mãn nhu cầu về cả mặt vật chất lẫn tinh thần;
  • Thay đổi môi trường làm việc
  • Chức năng nhân sự được thực hiệp đồng bộ với các chức năng khác và là một bộ phận quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tạo lập văn hóa công ty về nhiệm vụ quản trị con người là của tất cả các nhà quản trị ở mọi cấp, không còn là nhiệm vụ của riêng trưởng phòng tổ chức hay trưởng phòng nhân sự.

Kết hợp với quy trình Quản lý nguồn nhân lực hiệu quả của Hưng Đại Long và quá trình đào tạo, nâng cao tay nghề, tác phong cho người lao động. Sự thành công và đi lên của người lao động cũng chính là sự đi lên của doang nghiệp. Đây là phương châm tuyệt vời tận dụng tối đa nguồn nhân lực cho sự thành công của doanh nghiệp.