0906 58 58 28 Mr. Toàn

Dịch vụ nhập liệu thống kê

Dịch vụ nhập dữ liệu, thống kê của Hưng Đại Long cung cấp giải pháp hữu hiệu giúp bạn nhập thông tin, thống kê và dễ dàng quản lý các nội dung thông tin của công ty. Dịch vụ của Hưng Đại Long không chỉ chuyển nghiệp, nhanh chóng mà còn cực kỳ bảo mật thông tin cho khách hàng.
Gói dịch vụ nhập dữ liệu, thống kê của Hưng Đại Long với các dịch vụ đa dạng sau:
•    Nhập dữ liệu từ catalog hàng mẫu lên hệ thống website
•    Nhập dữ liệu từ file cứng hay file mềm lên bất kỳ một mẫu hình cơ sở dữ liệu nào
•    Nhập dữ liệu xác nhận bảo hiểm
•    Tạo bảng cho những thông tin đã được lưu dưới định dạng pdf
•    Những dịch vụ thu thập thông tin online
•    Nhập dữ liệu từ file hình ảnh
•    Nhập đơn hàng online và theo dõi đơn hàng
•    Tạo cơ sở dữ liệu mới và cập nhập cơ sở dữ liệu hiện có cho ngân hàng, các hang hàng không, các cơ quan chính phủ, các dịch vụ tiếp thị trực tiếp và những nhà cung cấp dịch vụ khác.
•    Những dịch vụ phục hồi chứng từ đã tạo mục lục dựa trên web, các công cụ và hổ trợ khác.
•    Lập danh sách mail
•    Việc khai thác thông tin và kho bãi
•    Làm sạch dữ liệu
•    Những chứng từ hợp pháp
•    Tạo mục cho chứng từ và tài liệu
•    Nhập những phiếu/thẻ viết tay
•    Trọn bộ nghiên cứu online và những phản ứng của người tiêu dùng cho những công ty khác nhau, tại trung tâm điện thoại.
•    Nhập dữ liệu từ sách điện tử, báo điện tử trên internet.
•    Nhập dữ liệu từ chứng từ ghi nhận của bệnh viện, giấy ghi của bệnh nhân và các báo cáo tình hình tai nạn.
•    Tạo mục cho thẻ doanh nhân
•    Giao diện dữ liệu hải quan xuất nhập khẩu
•    Tiến hành quy trình xử lý tiền mặt, tín dụng và kiểm tra
•    Nhập dữ liệu về ngày sinh, những ghi nhận về thành phố, thị trấn và những giấy tờ khác liên quan đến pháp luật.
Cùng rất nhiều các dịch vụ cung cấp cụ thể nằm trong gói nhập liệu, thống kê. Với gói dịch vụ rất đa dạng, Hưng Đại Long sẽ mang đến cho bạn quy trình nhập liệu, thống kê chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo mật, tiện dụng và đa dạng các hoạt động, lĩnh vực, ngôn ngữ, dữ liệu khác nhau. Liên hệ Hưng Đại Long để được nhận được sự phục vụ tốt nhất.