0906.585.828

LAS - TICO

Quy Cách : 210kg/drums
Xuất xứ : Việt Nam
Ứng dụng : Làm chất tẩy rửa, chất hoạt động bề mặt
Thành phần hoạt tính : 96% min