0906 58 58 28 Mr. Toàn

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Một trong những lĩnh vực mà Hưng Đại Long vẫn luôn đi đầu là dịch vụ tư vấn cấu trúc, tái cấu trúc cho doanh nghiệp. Đó là quá trình tổ chức lại bộ máy và xây dựng một cơ cấu hoàn toàn phù hợp với thực tế của tổ chức, doanh nghiệp.

Sau quá trình hình thành và ổn định, mọi doanh nghiệp đều phải đi đến những giai đoạn khó khăn vì nhiều lý do chủ quan và khách quan:

 • Quy mô doanh nghiệp lớn lên nhanh chóng lúc này khó tránh khỏi tình trạng “mặc chiếc áo quá cỡ”. Nếu những ngày đầu thành lập, mỗi doanh nghiệp chỉ có từ 10 đến 20 lao động thì đến nay số doanh nghiệp có từ 100 đến hàng nghìn lao động không còn là hiếm.
 • Hoạt động điều hành sẽ trở nên phức tạp hơn và yêu cầu về chuyên môn quản lý cũng cao hơn. Một chủ doanh nghiệp giờ đây có khi phải ra hàng trăm quyết định mỗi ngày về thị trường, nhân sự, hành chính, công nghệ, sản xuất, tài chính kế toán… sự quá tải và quá tầm hoàn toàn có thể xảy ra.
 • Phạm vi hoạt động rộng hơn. Với xu thế hội nhập, các doanh nghiệp đang vươn xa hơn ra thị trường thế giới. Xuất nhập khẩu trực tiếp, mở văn phòng đại diện, chi nhánh ớ nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài cũng là những dấu hỏi lớn.
 • Cùng với sự lớn lên về quy mô, về phạm vi hoạt động và lĩnh vực kinh doanh, thời đại hiện nay đặt ra cho doanh nghiệp rất nhiều các vấn đề đáng quan tâm về văn hoá doanh nghiệp, uy tín trong kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu...

Các nhân tố nêu trên không chỉ là điều kiện chủ quan và khách quan mà đó là điều tất yếu, là quy luật cho sự phát triển mà doanh nghiệp phải đối mặt. Do đó, việc thay đổi mô hình quản lý và tái cấu trúc doanh nghiệp trở thành yêu cầu tất yếu. Đó cũng chính là lý do mà các chuyên gia của Hưng Đại Long mong muốn trợ giúp các nhà quản lý, nhà lãnh đạo tìm ra con đường tối ưu nhất để chèo lái doanh nghiệp bước qua thời kỳ khủng hoảng.

Việc tái cấu trúc doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thích ứng được với thời cuộc hướng đến thành công mới trong một sự phát triển bền vững. Những lĩnh vực mà nhóm chuyên gia của Hưng Đại Long tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp vao gồm:

 • Tư vấn chiến lược về ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động... Giúp doanh nghiệp xây dựng Tầm nhìn, Sứ mệnh, Định vị thương hiệu...
 • Tư vấn thiết kế tổ chức, tái cấu trúc dòng chảy kinh doanh.
 • Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp: tái bố từ phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, các cấp quản lý, các chức danh...
 • Điều chỉnh cơ cấu thể chế thông qua sự rà soát, thay đồi hợp lý hóa từ các quy trình công việc đến các quy chế, quy định
 • Điều chỉnh cơ cấu đầu tư tạo lập các nguồn lực và tái phân bổ sử dụng các nguồn lực
 • Tư vấn xây dựng hệ thống Quy trình Hoạt động và Quy trình Tác nghiệp (thủ tục quản lý, biểu mẫu, hồ sơ mô tả công việc…)
 • Tư vấn xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI giúp đánh giá nhân viên, hỗ trợ trả lương, thưởng, tạo động lực cho nhân viên.
 • Tư vấn xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ - Phát triển sức mạnh mềm của Doanh nghiệp.
 • Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho Doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia kinh tế hàng đầu cùng kinh nghiệm thực tiễn khi trực tiếp giải quyết khó khăn cho nhiều công ty, Hưng Đại Long là địa chỉ uy tín cho mọi công ty có nhu cầu tư vấn quản lý và tái cấu trúc doanh nghiệp.