0906 58 58 28 Mr. Toàn

Dịch vụ tư vấn đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Hoạt động của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó chất lượng của nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Nguồn nhân lực chất lượng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho công ty giúp duy trì và phát triển doanh nghiệp. Song song với việc tuyển dụng nguồn nhân lực đầu vào chất lượng phải đi kèm với việc đào tạo tay nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang được các doanh nghiệp chú trọng trong thời đại hội nhập hiện nay.

Nắm bắt được chất lượng nguồn nhân lực là lợi thế hàng đầu của doanh nghiệp, Hưng Đại Long cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn đào tạo, phát triển nguồn nhân lực từ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Triển khai, đào tạo các kiến thức cơ bản, giáo dục thường xuyên về đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, đào tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động là mong muốn của tất cả các doanh nghiệp.

Tư vấn phương cách giúp khuyến khích và tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ tay nghề của bản thân.

Hướng dẫn doanh nghiệp tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cụ thể gồm:

  • Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực
  • Xác định mục tiêu đào tạo
  • Xây dựng chương trình đào tạo và đa dạng hoá các chương trình đào tạo.
  • Xác định quỹ đào tạo và phát triển
  • Xây dựng cơ sở vật chất cho đào tạo nguồn nhân lực
  • Sử dụng nguồn nhân lực đã được đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và bồi dưỡng xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là mong muốn và nỗ lực của Hưng Đại Long mang đến cho các doanh nghiệp đối tác sự tận tâm nghiên cứu, tư vấn nhiệt tình và chất lượng dịch vụ. Để không chỉ mang đến thành công cho doanh nghiệp, thành công của dịch vụ Hưng Đại Long mà còn là sự hợp tác lâu dài, thân tình với quý công ty, quý doanh nghiệp.