0906 58 58 28 Mr. Toàn

Các vấn đề liên quan đến người lao động

Trong hoạt động của một doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến người lao động luôn đa dạng, phức tạp và cần phải giải quyết một cách thỏa đáng. Nó bao gồm các vấn đề pháp lý, các vấn đề liên quan đến nhu cầu, mong muốn của người lao động về sức khỏe, an toàn lao động, lương thưởng, đãi ngộ và cả vấn đề môi trường làm việc có thúc đẩy được tinh thần làm việc của nhân viên hay không... Đây thực sự là bài toán khó cho doanh nghiệp.
Chỉ cần giải quyết hợp lý các vấn đề của người lao động sẽ giúp lên giây cót tinh thần cho toàn bộ nhân viên, giúp tiết kiệm thời gian trong khi vấn đề được giải quyết hợp tình hợp lý, doanh nghiệp luôn tồn tại trong mắt người lao động với hình ảnh đẹp, đồng thời tranh đi những rủi ro pháp lý có thể gắp phải do sự rườm rà và mâu thuẫn với người lao động.
Với phương châm tận tình, chuyên nghiệp và chất lượng, Hưng Đại Long mang đến doanh nghiệp dịch vụ tư vấn các vấn đề người lao động bao gồm:
    Vấn đề thủ tục vắng mặt, nghỉ việc, ốm đau, ứng lương... của người lao động. Bộ form mẫu các giấy tờ giải quyết các vấn đề với người lao động...
    Vấn đề lương, thưởng, tăng lương, công bằng trong đánh giá và lương thưởng và chính sách đãi ngộ. Các chính sách lao động và bảo hiểm của nhân viên.
    Giải quyết hợp đồng lao động với nhân viên. Đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong mối quan hệ với người lao động.
    Không chỉ chăm lo tốt cho nhân viên, các doanh nghiệp còn cần tạo môi trường làm việc thoải mái, thân thiện để người lao động phát huy tối đa tính sáng tạo. Hưng Đại Long hỗ trợ bạn tư vấn triển khai những biện pháp áp dụng, nhằm kích thích (thổi lửa) tinh thần làm việc của nhân viên...
Thực tế cho thấy, môi trường làm việc thân thiện cùng những chính sách tốt tác động rất lớn đến hiệu quả công việc của người lao động. Hãy cùng Dịch vụ Hưng Đại Long cải thiện môi trường làm việc, đáp ứng nhu cầu của lao động cũng như giải quyết các vấn đề với người lao động một cách hợp lý, khoa học nhất vì thành công và sự phát triển bền vững của công ty.